Sunday, Nov 19, 2017

 

Til deg som skal bygge hus eller hytte

Valg av produkt til overflatebehandling

 


Utvendig overflatebehandling.

Allerede før du bestemmer deg for bygningstype, bør du tenke på hvordan du ønsker at huset / hytta di skal se ut på utsiden. Det er fordi ulike overflater av tre krever forskjellig behandling, og kombinert med dine ønsker om utseende, kan det sette noen begrensninger med hensyn til valg av beis / maling / olje.

 

Glatte overflater    (tømmer, høvlet kledning og stokkhuggen panel)

Slikt underlag stiller veldig store krav til produktets inntrengings- og vedhefts-egenskaper.

I praksis er det bare tjære og olje, gjerne i blanding, som er gode nok til glatte flater.

Men fordi tjære / oljeblandinger er transparente, (gjennomskinnlige), er det noen forhold en bør være klar over:

Ved bruk av transparente produkter, vil overflaten endre seg en del over tid. Det er fordi vær og solpåvirkning bryter ned overflaten, slik at treverket mer eller mindre blir åpent for UV-stråler og nedbør. Dette påvirker strukturen i overflaten, og medfører at fargen blir mørkere neste gang du oljer eller tjærer, selv om du til og med bruker fargeløs vedlikeholdsolje. Siden sol og vær tar ulikt på de forskjellige veggene, og på de forskjellige delene av én og samme vegg, vil man på sikt få noe ulike fargenyanser rundt om.

Derfor vil en bygning som er tjæret / oljet endre seg over tid, det er umulig å opprettholde samme farge på de forskjellige veggene.

Dette har absolutt sin sjarm, men en må være innforstått med at slik er det. Se på gamle tømmerbygninger, du finner som regel ikke to vegger som er like.

Den eneste måten å beholde en ensartet farge på glatt underlag, er å male med ekte linoljemaling. Men de færreste vil vel egentlig skjule treets liv og spill med maling, i hvert fall på en tømmerbygning?

Anbefalte produkter fra Møretyri 

Transparent behandling:    Tømmerolje - Tjære/linoljeprodukt, matt verflate

Dekkende behandling:       Linomal® - Ekte linoljemaling, halvblank/matt overflate

 

 

Uhøvlet kledning, villmarkspanel

Her står man langt friere enn man gjør sammenlignet med glatt overflate, (f.eks tømmer). De fleste beis- og malingstyper har god nok vedhefts-egenskaper på ru overflate.

Her blir valget: Transparent eller dekkende utseende.

Transparente produkter: Oljebeis transparent, tjærebeis, Tjære / oljeblanding .

Dekkende produkter: Dekkbeis, maling.

Forhold som det er viktig å merke seg:

Ved bruk av transparente produkter, vil overflaten endre seg en del over tid. Det er fordi vær og solpåvirkning bryter ned overflaten, slik at treverket mer eller mindre blir åpent for UV-stråler og nedbør. Dette påvirker strukturen i overflaten, og medfører at fargen blir mørkere neste gang du beiser eller oljer, selv om du til og med bruker fargeløs vedlikeholdsbeis / olje. Siden sol og vær tar ulikt på de forskjellige veggene, og på de forskjellige delene av én og samme vegg, vil man på sikt få noe ulike fargenyanser rundt om. Dette kan absolutt ha sin sjarm, kanskje spesielt på grov ukantet kledning (villmarkskledning), men en bør være klar over at slik er det. Ønsker man en jevn farge uten nevneverdige forskjeller på veggene, er dekkbeis eller maling alternativet.

Anbefalte produkter fra Møretyri

Transparent behandling

Tjærebeis -- Tjære/oljebeis med glans i overflaten. Krever regelmessig vedlikehold for å opprettholde glansen, spesielt på sol- og værvegg.

Tømmerolje -- Tjære/ linoljeblanding, matt overflate. Mindre vedlikehold, da overflaten skal være matt og ”værbitt”.

Dekkende behandling

Linomal® -- Ekte linoljemaling. Stabil ensartet farge.