Sunday, Nov 19, 2017

Dersom det er brukt transparent oljebeis tidligere og denne har et noenlunde jevnt utseende kan man benytte MøreTyri Tjærebeis Transparent. Man vil ikke kunne endre fargen nevneverdig da underlagsfargen i hovedsak vil skinne gjennom, men man vil oppnå en markant friskere glød i treet, samt en så varig beskyttelse som det er råd å få.

Dersom det tidligere er brukt dekkende oljebeis eller maling, må man benytte MøreTyri Linoljebeis Dekkende. Med denne kan man også fritt forandre farge på bygningen.


Linoljebeis dekkende
Ekstremt sterk og lysbestandig beis i naturens farger! Brukes på ny ubehandla kledning, eller tidligere beisa og malte flater. Meget god dekkevne!

Dette er produktet for deg som vil ha en dekkende farge og en varig beskyttelse og fargesetting på hus eller hytte,enten du bygger nytt eller vedlikeholder tidligere beisa eller malte hus. Unik sammensetning som fester på alle underlag. Lysekte pigmenter som hindrer falming gjør at du unngår å stadig måtte beise om igjen .
 

Bruksmåte

Påføres med pensel til god dekking oppnås,som regel to strøk.


NB: Annen grunning er ikke nødvendig!

På tidligere beisa eller malte vegger fjernes løse flak/partikler med børste eller skrape.

Forbruk:

  • Ny uhøvla kledning : 5-7 m2 pr.liter
  • Tidligere beisa/malt kledning : 8-10 m2 pr liter.

Ta kontakt direkte med oss for bestilling av varer eller vareprøver.


Innhold:

Tjære

Terpentin

Faremerking Beis og olje copy

Tilsatt sopphindrende middel: 4,5 diklor-2-n-4-isotiasol-3-on
2-oktyl-2H-isotiasol-3-on

Aquatic Chronic 3: H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann