Sunday, Nov 19, 2017

boatGrunnimpregnering og vedlikehold av trebåt er svært viktig for båtens levetid og bruksegenskaper. Hensikten med grunnimprgnering er å fylle porene i treverket med olje/ harpiks. Dette stabiliserer treverket og forhindrer at vann fyller porene når båten blir utsatt for langvarig kontakt med sjø eller nedbør. For å oppnå dette må man bruke en olje som er tynn nok til å trekke tvers gjennom veden ved gjentatt smøring, og som samtidig inneholder så mye olje/ tjære at porene blir mettet.

MøreTyri Båtolje 1 Grunning og Båtolje Tyri er laget for å oppfylle nettopp slike krav.
Forslag til oljing av ny og gammel trebåt: Påfør ett strøk Båtolje Tyri og la den trekke inn et par timer. Påfør deretter flere strøk Båtolje 1 Grunning. La det gå ca en time eller mer mellom hvert strøk, så oljen fra forrige strøk har trekt inn. Når det ser ut til at veden er mettet, tørkes overskytende olje bort med ei fille (NB! brenn eller legg filla i vann etter bruk). Avslutt med å legge på et tynt lag Båtolje Tyri. La båten stå og tørke. For å få rask tørking må båten ut i godt lys, da tørker den på et par dager.

 

 

 

 

Innhold:

Tjære

Terpentin

Faremerking Beis og olje copy

Tilsatt sopphindrende middel: 4,5 diklor-2-n-4-isotiasol-3-on
2-oktyl-2H-isotiasol-3-on

Aquatic Chronic 3: H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann