Sunday, Nov 19, 2017

Ny æra for linoljemaling
Les artikkel fra Tvedestrandsposten 

HVA ER EKTE LINOLJEMALINGLinoljemaling har vært i bruk helt tilbake til 1600-tallet, og tillagingen ble regnet som et svært viktig håndverk. Nå er man etter hvert blitt oppmerksom på fordelene med linoljemalingen igjen, både av omsyn til miljø og de gode konserverende og beskyttende egenskapene ekte linoljemaling har.


GOD MALING HAR TRE VIKTIGE FUNKSJONER

A. Gi olje-inntrenging i underlaget for å beskytte mot råte og oppsprekking.
B. Være offerskikt for nedbryting av UV-stråler og værslitasje.
C. Forskjønne og framheve bygningen med gode farger som er tilpasset omgivelsene.EKTE LINOLJEMALING BESTÅR AV TO HOVEDKOMPONENTER

1) Ren linolje, presset av frø fra linplanten. Linolje er et rent naturprodukt, fornybart og fullstendig fritt for skadelige avgasser. Linoljen trekker inn i treverket og
konserverer/ beskytter mot vanninntrenging og råte!
2) Sink- og jernoksidpigmenter i pulverform. Dette er de sterkeste og mest lysekte pigmentene som er å få. Derfor blekner ikke ekte linoljemaling så fort som moderne maling gjør. I tillegg beskytter disse pigmentene mot mekanisk nedbryting av nedbør og sol, og gir overflaten en fin patina selv etter mange års værslitasje!
altaltalt
FRA PLANTE TIL OLJE
altaltalt
FRA MINERAL TIL MALING

 

De ulike fargene fremstår dels som rene pigmenter, dels som en blanding av hvitt sink- og titanoksid, rødt, gult og svart jernoksid + uorganisk ultramarineblått. Alle kulørene inneholder minst 10% sinkoksid.


BRUKSEGENSKAPER

En svært viktig egenskap med ekte linoljemaling er at den er diffusjonsåpen, det vil si at den slipper fuktighet fra materialene ut gjennom overflaten! Man klarer aldri å forhindre at fuktighet kommer inn i treverket, derfor er det helt avgjørende at den har mulighet til å slippe ut igjen. Moderne malingstyper basert på alkyd og akryl har i mindre grad denne egenskapen, og det viser seg derfor at kledning kan råtne under malingsfilmen. Det hjelper lite at malingen ser fin ut på overflaten dersom panelet er råttent under.


BRUKSOMRÅDER

Gammelt og nytt høvlet og uhøvlet treverk, samt utenpå de fleste malingstyper.
Stål- og aluminiumstak, takstein og mur.

Forbruk: 8-12 m²/liter, avhengig av underlaget.

 


PÅFØRING OG BRUK

Denne malingen er mer tyntflytende enn moderne maling, fordi den ikke inneholder konsistens-regulering av typen tixotroper. Det er en positiv egenskap, fordi malingen holder seg flytende til den har trekt skikkelig inn i underlaget. Dette er viktig, langtidsbeskyttelsen må ligge inni trevirket! Påføring av linoljemaling krever visse forholdsregler:

1) Bruk rund pensel.
2) Stryk tynne strøk.
3) Malingen skal arbeides godt inn i underlaget.

Det betyr kraftige strøk, frem og tilbake, og gjerne på tvers, for god og jevn fordeling av malingen. Avslutt med lange strøk. Overflaten skal ha jevnest mulig dekking for hvert strøk. På nytt høvlet material av furu og på tidligere malte flater, kan det være aktuelt å vaske med salmiakk før påføring, for å avfette overflaten og åpne porene i treverket, og dermed gi bedre vedheft. Søk faglige råd ved restaureringsprosjekt.

Antall strøk: 2- 3, avhengig av underlaget.
Forbruk: 5- 8 m² pr. liter.
Pensler kan rengjøres i såpevann eller whitespirit etter bruk.

Fargekart Linomal


VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Ca 8 - 20 år, avhengig av værslitasjen på de forskjellige veggene.

Ta kontakt direkte med oss for bestilling av varer og vareprøver.

 

Linomal eksterior Linomal interior