Sunday, Nov 19, 2017

altUhøvlet bordkledning behandles snarest mulig etter bygging. Ved bruk av våre produkter er det ikke behov for noen form for grunning, alle produktene til dette formålet trenger godt inn i treet og sikrer den beste trebeskyttelsen man kan få. Hovedvalget her blir om man ønsker transparent eller dekkende utseende.

Tjærebeis transparent
Kombinasjonen av tjære,linolje og pigment gjør at Møretyri tjærebeis framhever trestrukturen og gir treet liv og glød i farger som er godt tilpasset den norske naturen.

Møretyri Tjærebeis har ekstra høyt tørrstoffinnhold og lysekte pigment,som er svært viktig i forhold til langtidsbevaringen av hytta eller huset .

Sammensetningen av tjære og linolje gjør at produktet trekker svært godt inn i treet. I tillegg er beisen tilsatt effektivt soppmiddel.
Derfor brukes Møretyri tjærebeis direkte på nytt treverk,uten grunning eller annen forbehandling!

Dersom det er brukt transparent oljebeis tidligere og denne har et noenlunde jevnt utseende kan man benytte Møretyri tjærebeis.
Man vil ikke kunne endre fargen nevneverdig da underlagsfargen i hovedsak vil skinne gjennom,men man vil oppnå en markant friskere glød i treet,samt en så varig beskyttelse som er råd å få.


Bruksveiledning

Påfør ett strøk Tjærebeis snarest mulig etter bygging.

  • 2.strøket innen et år.( det bør imidlertid gå minst to uker mellom strøkene).
  • Værvegg ( som regel vestvegg ) og solvegg ( sør) gis ett ekstra strøk i løpet av de to neste åra.

Videre vedlikehold blir å påføre mer Tjærebeis når overflaten begynner å mattes av sol og værslitasje.Solvegg og værvegg krever noe oftere behandling enn de andre veggene.

Forbruk : 4-6 m2 pr liter.
Rengjøring av pensler : White-spirit

 

Fargekart Tjærebeis

 

Ta kontakt direkte med oss for bestilling av varer eller vareprøver.


 tjarebeis