Sunday, Nov 19, 2017

altTømmerets glatte overflate stiller helt spesielle krav til overflatebehandlingen. Tjære er det eneste stoffet som har god nok inntrengnings- og vedheftsegenskaper for glatt underlag.

Den antikvariske metoden for behandling av tømmerbygninger og stavkirker er innkoking av tjære og påføring mens tjæra er svært varm. Dette gir en meget god beskyttelse, men metoden er svært arbeidskrevende og forutsetter god kunnskap om utførelsen – en kunnskap de færreste besitter i dag.

Derfor har MøreTyri utviklet spesialprodukter for tømmerbehandling. Hovedingrediensene er ren tretjære, linolje og terpentin. Dette har resultert i et produkt som gir tømmeret et riktig utseende samtidig som det sikrer god beskyttelse mot vær og vind.

MøreTyri Tømmerolje
Spesialblanding for tømmer og annet glatt / høvlet underlag! Høyt tjæreinnhold gir ekstremt godt feste og riktig utseende på tømmer.

Beskyttelse
MøreTyri Tømmerolje er en spesiell tjæreolje som gir tømmerbygninger den beskyttelsen slike bygg krever, ved å trenge godt inn i sprekker, særlig i mefar og lafteknuter, og ellers på stokken.

Diffusjonsåpen
Det er svært viktig at tømmerhus ”puster”, slik at ikke fuktighet fra innsiden hoper seg opp i stokken og forårsaker råtning. MøreTyri Tømmerolje er laget av ren tretjære og linolje uten kunstige tilsetninger, og er dermed helt diffusjonsåpen.

Utseende
Tømmerbygninger skal tradisjonelt sett ikke ha den blanke overflaten som beis gir. Det høye tjæreinnholdet i MøreTyri Tømmerolje gir tømmeret det rustikke og røffe utseende som slike bygninger skal ha.

Bruksmåte
Ferdig til bruk. Påføres med pensel eller sprøyte, direkte på nytt eller tidligere tjærebehandlet underlag, uten annen forbehandling.

  1. Påfør ett strøk Tømmerolje , fortrinnsvis i byggeåret.
  2. Påfør neste strøk året etter.
  3. Værveggen (som regel vestveggen) og solveggen (sørveggen) gis ett ekstra strøk innen 2 til 3 år etter bygging.


Vedlikeholdet blir å påføre mer Tømmerolje når overflaten begynner å mattes av sol eller værslitasje. Solvegg og værvegg krever noe oftere behandling enn de andre veggene. Bleking av solveggen betyr imidlertid ikke at den absolutt oljes igjen, beskyttelsen er der, inni treverket. Dersom man aksepterer det "værbitte" utseende slike vegger får, kan man godt vente både fem og ti år før man etteroljer. Ønskes imidlertid et mer ny-tjæra utseende, etter-oljes sør-/ værvegg rundt 3.til 4.hvert år. De andre veggene kan stå betydelig lenger, opptil 10- 15 år.

Forbruk: 4-6 m² / liter
Rengjøring av pensler: WhiteSpirit

Ta kontakt direkte med oss for bestilling av varer og prøver.

Se fargekart for tømmerolje på tømmer og villmarkskledning hertommerolje