Sunday, Nov 19, 2017

olje til stvlaft og laftede bygningerStavlaft er en kombinasjon av tømmer og uhøvla kledning. Det er viktig å ta hensyn til tømmeret når man skal behandle slike bygninger. Tømmerets glatte overflate stiller helt spesielle krav til overflatebehandlingen. Tjære er det eneste stoffet som har god nok inntrengings- og vedheftegenskaper for slikt underlag.

MØRETYRI har utviklet en spesialblanding, ferdig til bruk, for tømmer og annet glatt ,(høvla) trevirke, Møretyri Tømmerolje . Høyt tjæreinnhold gir ekstremt godt feste og riktig utseende, både på tømmeret og det uhøvlede panelet på stavlaftbygg.Bruksveiledning for Møretyri Tømmerolje:
Ferdig til bruk. Påføres med god pensel , gjerne rund, direkte på nytt eller tidligere tjærebehandlet underlag, uten annen forbehandling.

  • Påfør ett strøk fortrinnsvis i byggeåret.
  • Påfør 2. strøk neste år.
  • Værvegg, (som regel vestvegg) og solvegg (sørveggen) gis ett ekstra strøk i.l.a. de neste to til fire årene.
  • Vedlikeholdet blir å påføre mer Tømmerolje når overflaten begynner å mattes / lysnes av sol eller værslitasje.
  • Solvegg og værvegg krever noe oftere vedlikehold enn de andre veggene. Bleking av solveggen betyr imidlertid ikke at den absolutt vedlikeholdes. Dersom man aksepterer det naturlig værbitte utseende slike vegger får, kan man godt vente både fem og ti år med vedlikehold. Beskyttelsen er der, inni treverket. Ønsker man imidlertid et mer ny-tjæra utseende, vedlikeholdes sol-/ værvegg ca 3. - 5.hvert år. De andre veggene kan stå betydelig lenger, opptil 10- 15 år.

Ta kontakt direkte med oss for bestilling av varer eller vareprøver.

Se fargekart for tømmerolje på tømmer og villmarkskledning her


tommerolje