Sunday, Nov 19, 2017

alt

Grunnimpregnering og vedlikehold av trebåt er svært viktig for båtens levetid og bruksegenskaper. Hensikten med grunnimprgnering er å fylle porene i treverket med olje/ harpiks. Dette stabiliserer treverket og forhindrer at vann fyller porene når båten blir utsatt for langvarig kontakt med sjø eller nedbør. For å oppnå dette må man bruke en olje som er tynn nok til å trekke tvers gjennom veden ved gjentatt smøring, og som samtidig inneholder så mye olje/ tjære at porene blir mettet.

MøreTyri Båtolje 1 Grunning og Båtolje Tyri er laget for å oppfylle nettopp slike krav.
Forslag til oljing av ny og gammel trebåt: Påfør ett strøk Båtolje Tyri og la den trekke inn et par timer. Påfør deretter flere strøk Båtolje 1 Grunning. La det gå ca en time eller mer mellom hvert strøk, så oljen fra forrige strøk har trekt inn. Når det ser ut til at veden er mettet, tørkes overskytende olje bort med ei fille (NB! brenn eller legg filla i vann etter bruk). Avslutt med å legge på et tynt lag Båtolje Tyri. La båten stå og tørke. For å få rask tørking må båten ut i godt lys, da tørker den på et par dager.


Når det gjelder overflatebehandling av trebåt vil man nok finne like mange meninger om dette som det fins trebåteiere. Imidlertid er det et faktum at tjære har vært en viktig bestanddel i båtsmurning opp gjennom alle tider, og det er liten grunn til å tro at andre stoffer kan erstatte den. Tjære er tross alt naturens eget impregeneringsstoff, lagret i tyrived over tusener av år.

Det vi ønsker å oppnå med overflatebehandling av trebåt, er å:

  • beskytte treet mot sjø, vann, salt, sol, sopp og mekansiske påkjenninger, og
  • gi båten et fint utseende.

MøreTyri Båtolje 1 Grunning

MøreTyri Båtolje 2
Toppstrøk Lys


MøreTyri Båtolje Tyri
alt alt alt

Lys, tyntflytende grunnings- og vedlikeholdsolje for trebåter.
Inneholder rå linolje, ekstra lys tretjære og amerikansk terpentin.

Sterk toppstrøkolje for lyse trebåter. Gir fin overflateglans.
Inneholder kokt linolje, lys tretjære, alkydolje og terpentin.
Etter gammel tradisjon, med mye tjære, rå linolje og terpentin.
Til toppstrøk og vedlikehold på nye og eldre trebåter som skal ha en gylden tjærefarge.

 

Oselveren forvandles fra lakkert til ferdig oljet båt ved bruk av varmluftspistol, skrape og Møretyri Båtolje.

 

alt alt alt

 

Klikk her for å åpne PDF-fil med tekst og bilder som beskriver arbeidet fra lakkert til oljet båt.

 

Ta kontakt direkte med oss for bestilling av varer og vareprøver.

 

 

 

Innhold:

Tjære

Terpentin

Faremerking Beis og olje copy

Tilsatt sopphindrende middel: 4,5 diklor-2-n-4-isotiasol-3-on
2-oktyl-2H-isotiasol-3-on

Aquatic Chronic 3: H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann